Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Biên Hòa- Đồng Nai

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thành phố Biên Hòa- Đồng Nai
Hiện tại có 33,362 Doanh nghiệp tại Thành phố Biên Hòa- Đồng Nai được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Ô Tô Quảng Minh
Mã số thuế:

3603971889

 Điện thoại:

0968677800

Địa chỉ: 152, Quốc 1051, khu phố Long Đức 3, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: 152, Quoc 1051, Long Duc 3 Quarter, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of motor vehicles)

Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Đức Bảo Đạt
Mã số thuế:

3603971857

 Điện thoại:

0983623723

Địa chỉ: Tổ 22, Khu Phố Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 22, Vuon Dua Quarter, Phuoc Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH MTV Dệt Nhãn HNT
Mã số thuế:

3603971825

 Điện thoại:

0948253551

Địa chỉ: Số 198 Phùng Hưng, khu phố Long Đức 3, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 198 Phung Hung, Long Duc 3 Quarter, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles n.e.c)

Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Ván Ép Miền Nam
Mã số thuế:

3603971776

 Điện thoại:

0972999319

Địa chỉ: Số 368, tổ 5, khu phố Tân Cang, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
Address: No 368, Civil Group 5, Tan Cang Quarter, Phuoc Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Manufacture of veneer sheets; manufacture of polywood, laminboard, particle board and other panels and board)

Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Retail Ey
Mã số thuế:

3603971769

 Điện thoại:

02992696966

Địa chỉ: 10 S3, Tổ 22, Khu Phố 12, Phường An Bình, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: 10 S3, Civil Group 22, Quarter 12, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of clothing, footwear and leather articles in specialized stores)

Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH TM - DV - SX Kỹ Thuật Điện Tử Thái Toàn
Mã số thuế:

3603971649

 Điện thoại:

0937969355

Địa chỉ: Số 306/68, khu phố 10, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 306/68, Quarter 10, Ho Nai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Manufacture of electric motor, generators, transformers and electricity distribution and control)

Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Tân Phong
Mã số thuế:

3603971688

 Điện thoại:

0328834123

Địa chỉ: Số 42/3/72E10, tổ 46A, khu phố 9, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 42/3/72e10, 46a Civil Group, Quarter 9, Tan Phong Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other professional, scientific and technical activities)

Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ PD
Mã số thuế:

3603971670

 Điện thoại:

0943174472

Địa chỉ: 255/19 Phạm Văn Diêu, khu phố 3, Phường Tân Hạnh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Address: 255/19 Pham Van Dieu, Quarter 3, Tan Hanh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Phường Tân Hạnh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Long Phượng Pro
Mã số thuế:

3603971631

 Điện thoại:

02567836414

Địa chỉ: Số 1821, Tổ 28, Khu phố Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 1821, Civil Group 28, Vuon Dua Quarter, Phuoc Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 6 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đạt Hưng Thịnh
Mã số thuế:

3603971582

 Điện thoại:

0976385038

Địa chỉ: D5, Khu phố 2, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Address: D5, Quarter 2, Tan Hiep Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 6 - 7 - 2024

Công Ty TNHH HT Fitness & Gym Center
Mã số thuế:

3603971550

 Điện thoại:

0843884039

Địa chỉ: Số 738/42, đường Phạm Văn Thuận, khu phố 5, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 738/42, Pham Van Thuan Street, Quarter 5, Tam Hiep Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các cơ sở thể thao (Operation of sports facilities)

Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 6 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hoàng LD
Mã số thuế:

3603971494

 Điện thoại:

0245075296

Địa chỉ: Số 300/14, tổ 3, khu phố 11, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 300/14, Civil Group 3, Quarter 11, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 6 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Lily Vali
Mã số thuế:

3603971529

 Điện thoại:

0941934502

Địa chỉ: Số 9, khu phố Long Điềm, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 9, Long Diem Quarter, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Manufacture of luggage, handbags, saddlery and)

Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 6 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Sol The Story Of Love
Mã số thuế:

3603971430

 Điện thoại:

02392609878

Địa chỉ: Tổ 4, khu phố Long Khánh 3, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 4, Long Khanh 3 Quarter, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design activities)

Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 6 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Phúc Anh P&A
Mã số thuế:

3603971374

 Điện thoại:

02328906789

Địa chỉ: 72/47 đường Nguyễn Thị Tồn, khu phố 3, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: 72/47, Nguyen Thi Ton Street, Quarter 3, Buu Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Wholesale of textiles, clothing, footwear)

Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 6 - 7 - 2024

Công Ty TNHH MTV RTS
Mã số thuế:

3603971416

 Điện thoại:

0919090004

Địa chỉ: Số 147/12, khu phố 10, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 147/12, Quarter 10, Tan Phong Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 6 - 7 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp