Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tam Phước- Thành phố Biên Hòa- Đồng Nai

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Tam Phước- Thành phố Biên Hòa- Đồng Nai
Hiện tại có 1,039 Doanh nghiệp tại Phường Tam Phước- Thành phố Biên Hòa- Đồng Nai được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Ô Tô Quảng Minh
Mã số thuế:

3603971889

 Điện thoại:

0968677800

Địa chỉ: 152, Quốc 1051, khu phố Long Đức 3, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: 152, Quoc 1051, Long Duc 3 Quarter, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of motor vehicles)

Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH MTV Dệt Nhãn HNT
Mã số thuế:

3603971825

 Điện thoại:

0948253551

Địa chỉ: Số 198 Phùng Hưng, khu phố Long Đức 3, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 198 Phung Hung, Long Duc 3 Quarter, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles n.e.c)

Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Sol The Story Of Love
Mã số thuế:

3603971430

 Điện thoại:

02392609878

Địa chỉ: Tổ 4, khu phố Long Khánh 3, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 4, Long Khanh 3 Quarter, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design activities)

Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 6 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Và Thương Mại Thế Kiệt Việt Nam
Mã số thuế:

3603960809

Địa chỉ: Số 469, đường Dương Diên Nghệ, tổ 17, khu phố Long Khánh 1, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 469, Duong Dien Nghe Street, Civil Group 17, Long Khanh 1 Quarter, Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 7 - 5 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp