Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Tuyên Quang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Tuyên Quang
Hiện tại có 4,183 Doanh nghiệp tại Tuyên Quang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp T&T
Mã số thuế:

5000892729

Địa chỉ: Số nhà 157, đường Bình Thuận, tổ 8, Phường Tân Quang , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 157, Binh Thuan Street, Civil Group 8, Tan Quang Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn (Pig breeding and pig production)

Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19/05/2022

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Trào
Mã số thuế:

5000892662

Địa chỉ: Số 113 Quang Trung, Phường Tân Quang , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: No 113 Quang Trung, Tan Quang Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 12/05/2022

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Phú Lâm
Mã số thuế:

5000892623

Địa chỉ: Tổ 17, Phường Tân Quang , Thành Phố Tuyên Quang , Tuyên Quang
Address: Civil Group 17, Tan Quang Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 09/05/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp