Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Yên Bái

Ảnh về Doanh nghiệp tại Yên Bái
Hiện tại có 6,071 Doanh nghiệp tại Yên Bái được cập nhật trên doanhnghiep.me
Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Dung Văn Yên
Mã số thuế:

5200934528

 Điện thoại:

0833445613

Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị Trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: So 5 Civil Group, Mau A Town, Van Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thắng Yến Cổ Phúc
Mã số thuế:

5200934503

 Điện thoại:

02036029569

Địa chỉ: Tổ dân phố số 9, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: So 9 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or tobacco predominating)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 22 - 11 - 2022

Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lục Yên
Mã số thuế:

5200934461

 Điện thoại:

02163846899

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, Thị trấn Yên Thế , Huyện Lục Yên , Yên Bái
Address: So 4 Civil Group, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 17 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Hà Nội - Yên Bái
Mã số thuế:

5200934447

 Điện thoại:

0919609912

Địa chỉ: Số 763 Đường Điện Biên, Phường Minh Tân , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: No 763, Dien Bien Street, Minh Tan Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Medical and dental practice activities)

Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 16 - 11 - 2022

Công Ty TNHH MTV Tuyên Nhung
Mã số thuế:

5200934454

Địa chỉ: Số nhà 525, đường Điện Biên, tổ 7, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 525, Dien Bien Street, Civil Group 7, Minh Tan Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of hardware, paints, glass and other construction installation equipment in specialized)

Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 16 - 11 - 2022

Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân Huyện Trấn Yên
Mã số thuế:

5200934380

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: Civil Group 3, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Văn Phòng Huyện Ủy Trấn Yến
Mã số thuế:

5200934373

Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: So 6 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Ban Tổ Chức Huyện Ủy Trấn Yên
Mã số thuế:

5200934366

Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: So 3 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân Huyện Văn Chấn
Mã số thuế:

5200934359

 Điện thoại:

0948196343

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Tâm, Thị trấn Sơn Thịnh , Huyện Văn Chấn , Yên Bái
Address: Trung Tam Civil Group, Son Thinh Town, Van Chan District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Phòng Nội Vụ Huyện Trấn Yên
Mã số thuế:

5200934334

Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Cổ Phúc , Huyện Trấn Yên , Yên Bái
Address: So 6 Civil Group, Co Phuc Town, Tran Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp