Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Yên Bái

Ảnh về Doanh nghiệp tại Yên Bái
Hiện tại có 6,614 Doanh nghiệp tại Yên Bái được cập nhật trên doanhnghiep.me
C�ng Ty Tr�ch Nhi�m H�u H�n �nh D��ng QT
Mã số thuế:

5200942906

Địa chỉ: S� nh� 05, Ng� 367, ���ng �inh Ti�n Ho�ng, T� 1,, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái
Address: S� NH� 05, NG� 367, ���NG �inh Ti�n Ho�ng, T� 1, Yen Thinh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 11 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp