Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Yên Bình- Yên Bái

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Yên Bình- Yên Bái
Hiện tại có 820 Doanh nghiệp tại Huyện Yên Bình- Yên Bái được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Lý Vương Thành Phát
Mã số thuế:

5200939188

 Điện thoại:

0967021992

Địa chỉ: Tổ 9, Thị Trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái
Address: Civil Group 9, Yen Binh Town, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of motor vehicle part and accessories)

Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 8 - 9 - 2023

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Và Phát Triển Yên Bình
Mã số thuế:

5200939036

 Điện thoại:

0961218947

Địa chỉ: Thôn Ngòi Quán, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
Address: Ngoi Quan Hamlet, Cam Nhan Commune, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Cẩm Nhân, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 25 - 8 - 2023

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vật Liệu Mới JP Nasaki
Mã số thuế:

5200938402

Địa chỉ: Lô CN-51, Khu công nghiệp phía Nam, Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình, Yên Bái
Address: Lot CN-51, Phia Nam Industrial Zone, Phu Thinh Commune, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 15 - 7 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sao Ánh Dương Yb
Mã số thuế:

5200938272

 Điện thoại:

0949833533

Địa chỉ: Thác Ông, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Yên Bái
Address: Thac Ong, Vinh Kien Commune, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 8 - 7 - 2023

DNTN Hải Hiền Yb
Mã số thuế:

5200937818

 Điện thoại:

0986390834

Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, Thị Trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
Address: So 1 Civil Group, Thac Ba Town, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Manufacture of veneer sheets; manufacture of polywood, laminboard, particle board and other panels and board)

Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 13 - 6 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Nông Lâm Nghiệp Đức An
Mã số thuế:

5200937670

Địa chỉ: Thôn Trại Máng, Xã Vũ Linh, Huyện Yên Bình, Yên Bái
Address: Trai Mang Hamlet, Vu Linh Commune, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Xã Vũ Linh, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 6 - 6 - 2023

Công Ty TNHH Ngọc Hân Plywood
Mã số thuế:

5200937624

 Điện thoại:

0865996007

Địa chỉ: Thôn Mạ, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Address: Ma Hamlet, Vinh Kien Commune, Huyen Yen Binh, Tinh Yen Bai, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Manufacture of veneer sheets; manufacture of polywood, laminboard, particle board and other panels and board)

Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 31 - 5 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp