Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mông Sơn- Huyện Yên Bình- Yên Bái

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Mông Sơn- Huyện Yên Bình- Yên Bái
Hiện tại có 27 Doanh nghiệp tại Xã Mông Sơn- Huyện Yên Bình- Yên Bái được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Sản Xuất Đá Trắng Thành Đạt Toàn Cầu
Mã số thuế:

5200932584

 Điện thoại:

0938190388

Địa chỉ: Thôn Tân Minh, Xã Mông Sơn, Huyện Yên Bình, Yên Bái
Address: Tan Minh Hamlet, Mong Son Commune, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other non-metallic mineral products)

Xã Mông Sơn, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 10 - 8 - 2022

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thị Hường Yên Bái
Mã số thuế:

5200886899

 Điện thoại:

01685808894; 0385808894

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Mông Sơn, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
Address: Trung Tam Hamlet, Mong Son Commune, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction installation equipments)

Xã Mông Sơn, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 2 - 2 - 2018

Dịch Vụ Bốc Xếp Hàng Hóa, Vệ Sinh Xã Mông Sơn
Mã số thuế:

5200709057

Địa chỉ: Thôn Làng Cạn - Xã Mông Sơn - Xã Mông Sơn - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Address: Thon, Can Village, Mong Son Commune, Mong Son Commune, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan (Cleaning services for houses, works and scenery)

Xã Mông Sơn, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Ngày thành lập: 6 - 3 - 2012