Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Tây Ninh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Tây Ninh
Hiện tại có 14,369 Doanh nghiệp tại Tây Ninh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Yong Kang
Mã số thuế:

3901346739

Địa chỉ: Lô số 3-4, đường số 2, Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: Lot No 3-4, Street No 2, Khu Che Xuat And Cong Nghiep Linh Trung Iii, An Tinh Ward, Trang Bang Town, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Ngày thành lập: 21 - 5 - 2024

Công Ty TNHH DV Kê Khai Thuế Huy Hoàng
Mã số thuế:

3901346707

Địa chỉ: 87 Khu phố 3, Phường Long Hoa, Thị Xã Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh
Address: 87, Quarter 3, Long Hoa Ward, Hoa Thanh Town, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy)

Phường Long Hoa, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh

Ngày thành lập: 20 - 5 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp