Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Nông

Ảnh về Doanh nghiệp tại Đắk Nông
Hiện tại có 6,930 Doanh nghiệp tại Đắk Nông được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại An Trinh Đắk Nông
Mã số thuế:

6400449263

 Điện thoại:

0974323435

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 10, Quang Khe Commune, Dak Glong District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Huyện Dăk GLong, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 29 - 11 - 2022

Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Đại Ngàn
Mã số thuế:

6400449217

 Điện thoại:

0906422399

Địa chỉ: Thôn Quảng Lộc, Xã Đạo Nghĩa, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: Quang Loc Hamlet, Dao Nghia Commune, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Đạo Nghĩa, Huyện Dăk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quốc Hưng Phát
Mã số thuế:

6400449224

 Điện thoại:

0914765679

Địa chỉ: Số 288 Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 288, Nguyen Tat Thanh Street, Ea T-Ling Town, Cu Jut District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Manufacture of furniture)

Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Tây Nguyên
Mã số thuế:

6400449175

 Điện thoại:

02386062815

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 6, Dak Mil Town, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Thị trấn Đắk Mil, Huyện Dăk Mil, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thế Giới Điện Nước Đắk Nông
Mã số thuế:

6400449143

 Điện thoại:

0858601668

Địa chỉ: Đường Trần Huy Liệu - Tổ 5, Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Tran Huy Lieu - To 5 Street, Nghia Phu Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 21 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Minh Trường
Mã số thuế:

6400449150

 Điện thoại:

0943264949

Địa chỉ: số 01, đường Lý Thái Tổ, tổ dân phố 01, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 01, Ly Thai To Street, Civil Group 01, Dak Mil Town, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food)

Thị trấn Đắk Mil, Huyện Dăk Mil, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 21 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế - Xây Dựng - Nội Thất T-Home Construction
Mã số thuế:

6400449136

 Điện thoại:

0847888859

Địa chỉ: 50 Đào Duy Từ, tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: 50 Dao Duy Tu, Civil Group 4, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 21 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Coco Vina Phương Nguyên
Mã số thuế:

6400449111

 Điện thoại:

0935557082

Địa chỉ: Thôn Đắc Thủy, Xã Đắk Lao, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Address: Dac Thuy Hamlet, Dak Lao Commune, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Đắk Lao, Huyện Dăk Mil, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 18 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thành Công Sunrise
Mã số thuế:

6400449087

 Điện thoại:

0981548037

Địa chỉ: Thôn Đức Lộc, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Address: Duc Loc Hamlet, Duc Manh Commune, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Đức Mạnh, Huyện Dăk Mil, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 17 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp