Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Nông

Ảnh về Doanh nghiệp tại Đắk Nông
Hiện tại có 7,048 Doanh nghiệp tại Đắk Nông được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Nông Nghiệp Hữu Nghị
Mã số thuế:

6400451008

 Điện thoại:

0785088882

Địa chỉ: 85 Lê Thánh Tông, tổ 1, Phường Nghĩa Trung , Thành phố Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: 85 Le Thanh Tong, Civil Group 1, Nghia Trung Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Support activities for crop production)

Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thương Mại - Dịch Vụ Đắkblao
Mã số thuế:

6400450999

 Điện thoại:

0985299567

Địa chỉ: Bon Đắk B'Lao, Thị trấn Kiến Đức , Huyện Đắk R'Lấp , Đắk Nông
Address: Bon Dak B'Lao, Kien Duc Town, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Post-harvest crop activities)

Thị trấn Kiến Đức, Huyện Dăk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Minh Đô Đắk Nông
Mã số thuế:

6400450981

 Điện thoại:

0926291234

Địa chỉ: Nhà B5, Khu nhà ở xã hội, Đường Phó Đức Chính, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Address: Nha B5, Khu Nha O, Hoi Commune, Pho Duc Chinh Street, Nghia Tan Ward, Gia Nghia City, Tinh Dak Nong, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Tái chế phế liệu (Materials recovery)

Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Farm Produce
Mã số thuế:

6400450967

 Điện thoại:

0918604048

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Nam Dong , Huyện Cư Jút , Đắk Nông
Address: Hamlet 13, Nam Dong Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 20 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Con Bọ Đất
Mã số thuế:

6400450893

 Điện thoại:

0902743285

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đắk Ha , Huyện Đắk Glong , Đắk Nông
Address: Hamlet 8, Dak Ha Commune, Dak Glong District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Đắk Ha, Huyện Dăk GLong, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 16 - 3 - 2023

Công Ty TNHH In Ấn - Dịch Vụ Tổng Hợp - Xây Dựng Nam Phong
Mã số thuế:

6400450886

 Điện thoại:

0984694272

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Đắk Mil , Huyện Đắk Mil , Đắk Nông
Address: Civil Group 5, Dak Mil Town, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Thị trấn Đắk Mil, Huyện Dăk Mil, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 16 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Xăng Dầu Tiến Đạt Đắk Nông
Mã số thuế:

6400450903

 Điện thoại:

0985520469

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk N Drót , Huyện Đắk Mil , Đắk Nông
Address: Hamlet 5, Dak N Drot Commune, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Đắk N'Drót, Huyện Dăk Mil, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 16 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Ngọc Phương Đăk Nông
Mã số thuế:

6400450879

 Điện thoại:

0915892286

Địa chỉ: Bon N'Ting, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Address: Bon N'Ting, Quang Son Commune, Huyen Dak Glong, Tinh Dak Nong, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Quảng Sơn, Huyện Dăk GLong, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 13 - 3 - 2023

Công Ty TNHH MTV TM & DV Quân Sợi
Mã số thuế:

6400450861

 Điện thoại:

0356352565

Địa chỉ: Thôn Thuận Bình, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Address: Thuan Binh Hamlet, Thuan Hanh Commune, Huyen Dak Song, Tinh Dak Nong, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 13 - 3 - 2023

Công Ty Cổ Phần Nhà Đẹp Đăk Nông Corp
Mã số thuế:

6400450854

 Điện thoại:

0909268393

Địa chỉ: 99 Lê Thánh Tông, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Address: 99 Le Thanh Tong, Nghia Trung Ward, Gia Nghia City, Tinh Dak Nong, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 13 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiều Trang Tire
Mã số thuế:

6400450847

 Điện thoại:

0973667681

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Wer, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Address: Hamlet 2, Dak Wer Commune, Huyen Dak R'Lap, Tinh Dak Nong, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of motor vehicle part and accessories)

Xã Đắk Wer, Huyện Dăk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 13 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại An Farm
Mã số thuế:

6400450815

 Điện thoại:

0888990007

Địa chỉ: Số nhà 21, Thôn 1A, Xã Quảng Sơn , Huyện Đắk Glong , Đắk Nông
Address: No 21, 1a Hamlet, Quang Son Commune, Dak Glong District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Quảng Sơn, Huyện Dăk GLong, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 10 - 3 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp