Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Kạn

Ảnh về Doanh nghiệp tại Bắc Kạn
Hiện tại có 3,014 Doanh nghiệp tại Bắc Kạn được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Sản Xuất An Trường Sơn
Mã số thuế:

4700290037

 Điện thoại:

0984414905

Địa chỉ: Thôn làng Chẽ (nhà ông Nguyễn Hữu Xuân), Xã Quảng Chu , Huyện Chợ mới , Bắc Kạn
Address: Thon, Che Village (NHA ONG Nguyen Huu Xuan), Quang Chu Commune, Huyen Cho Moi, Bac Kan
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Xã Quảng Chu, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Ngày thành lập: 20 - 3 - 2023

C�ng Ty C� Ph�n D�ch V� V� Th��ng M�i Tu�n M�nh
Mã số thuế:

4700289987

 Điện thoại:

0816811661

Địa chỉ: Số 469a, đường Kon Tum, tổ 11C, Phường Đức Xuân , Thành Phố Bắc Kạn , Bắc Kạn
Address: No 469a, Kon Tum Street, 11C Civil Group, Duc Xuan Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động viễn thông khác (Other telecommunication activities)

Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Ngày thành lập: 16 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Vina Wood
Mã số thuế:

4700289962

 Điện thoại:

02039268289

Địa chỉ: Tổ Khuổi Lặng, Phường Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Address: Khuoi Lang Civil Group, Huyen Tung Ward, Bac Kan City, Tinh Bac Kan, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials)

Phường Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Ngày thành lập: 15 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Truyền Thông & Sự Kiện Bkmedia
Mã số thuế:

4700289930

 Điện thoại:

0866982922

Địa chỉ: 2C Đường Nguyễn Văn Tố, Tổ 14, Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Address: 2C, Nguyen Van To Street, Civil Group 14, Song Cau Ward, Bac Kan City, Tinh Bac Kan, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Organization of conventions and trade shows)

Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Ngày thành lập: 14 - 3 - 2023

Hợp Tác Xã Khau Khang
Mã số thuế:

4700289874

 Điện thoại:

0972284133

Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng , Huyện Ngân Sơn , Bắc Kạn
Address: Khu I, Van Tung Commune, Ngan Son District, Bac Kan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

Ngày thành lập: 6 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Sunshine 88
Mã số thuế:

4700289899

 Điện thoại:

0975608777

Địa chỉ: Thôn Cốc Po, Xã Thanh Thịnh, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Address: Coc Po Hamlet, Thanh Thinh Commune, Huyen Cho Moi, Tinh Bac Kan, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Ngày thành lập: 6 - 3 - 2023

Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Quý Donavi Bắc Kạn
Mã số thuế:

4700289786

 Điện thoại:

02435558463

Địa chỉ: Thôn Bản Ngù 1, Xã Thượng Giáo , Huyện Ba Bể , Bắc Kạn
Address: Ban Ngu 1 Hamlet, Thuong Giao Commune, Ba Be District, Bac Kan Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm (Growing spices, herbs, perennials)

Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Ngày thành lập: 24 - 2 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp