Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Bắc Giang
Hiện tại có 18,579 Doanh nghiệp tại Bắc Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Plywood Bắc Giang
Mã số thuế:

2400993564

Địa chỉ: Thửa đất số 427, Khu dân cư cạnh trường Giáp Hải, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Thua Dat So 427, Canh Truong Giap Hai Residential Area, Tan My Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Ngày thành lập: 19 - 6 - 2024

Công Ty TNHH JSH
Mã số thuế:

2400993483

Địa chỉ: Đường quốc lộ 182, Tổ dân phố 7, chủ hộ Bà : Phạm Thị Hồng, Phường Tăng Tiến, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Address: Highway 182, Civil Group 7, Chu Ho Ba : Pham Thi Hong, Tang Tien Ward, Viet Yen Town, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Ngày thành lập: 18 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp