Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lục Ngạn- Bắc Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Lục Ngạn- Bắc Giang
Hiện tại có 908 Doanh nghiệp tại Huyện Lục Ngạn- Bắc Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Hợp Tác Xã Mỳ Gạo Chũ Tiến Quyết
Mã số thuế:

2400958312

 Điện thoại:

0868281190

Địa chỉ: Thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương , Huyện Lục Ngạn , Bắc Giang
Address: Thu Duong Hamlet, Nam Duong Commune, Luc Ngan District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự (Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products)

Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Bảo Phong
Mã số thuế:

2400958129

Địa chỉ: Thôn Trại Giữa, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Address: Trai Giua Hamlet, Thanh Hai Commune, Huyen Luc Ngan, Tinh Bac Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Manufacture of other fabricated metal products)

Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày thành lập: 18 - 3 - 2023

Hợp Tác Xã Sản Xuất Nông Nghiệp Và Thương Mại Du Lịch Sinh Thái Giáp Sơn
Mã số thuế:

2400956957

 Điện thoại:

0982633810

Địa chỉ: Thôn Chão, Xã Giáp Sơn , Huyện Lục Ngạn , Bắc Giang
Address: Chao Hamlet, Giap Son Commune, Luc Ngan District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Support activities for crop production)

Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày thành lập: 6 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Phương Thấm
Mã số thuế:

2400956964

 Điện thoại:

0982882844

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Nghĩa, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Address: Trung Nghia Civil Group, Chu Town, Huyen Luc Ngan, Tinh Bac Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày thành lập: 6 - 3 - 2023

Công Ty CP Sản Xuất Và Đầu Tư Victory
Mã số thuế:

2400956918

 Điện thoại:

02378771111

Địa chỉ: Thôn Mào Gà, Xã Phượng Sơn , Huyện Lục Ngạn , Bắc Giang
Address: Mao Ga Hamlet, Phuong Son Commune, Luc Ngan District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard)

Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày thành lập: 6 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Cường Mai Lục Ngạn
Mã số thuế:

2400955671

 Điện thoại:

0986285068

Địa chỉ: Thôn Nam Điện, Xã Nam Dương , Huyện Lục Ngạn , Bắc Giang
Address: Nam Dien Hamlet, Nam Duong Commune, Luc Ngan District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày thành lập: 21 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Global
Mã số thuế:

2400952991

 Điện thoại:

0963206702

Địa chỉ: thôn Giành Mới, Xã Quý Sơn , Huyện Lục Ngạn , Bắc Giang
Address: Gianh Moi Hamlet, Quy Son Commune, Luc Ngan District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Quý Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày thành lập: 16 - 1 - 2023

Công Ty TNHH TM Trung Hiếu - Bắc Giang
Mã số thuế:

2400952409

Địa chỉ: Thôn Trại 1, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Address: Trai 1 Hamlet, Phuong Son Commune, Huyen Luc Ngan, Tinh Bac Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of motor vehicle part and accessories)

Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày thành lập: 6 - 1 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp