Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Hải- Huyện Lục Ngạn- Bắc Giang

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Thanh Hải- Huyện Lục Ngạn- Bắc Giang
Hiện tại có 22 Doanh nghiệp tại Xã Thanh Hải- Huyện Lục Ngạn- Bắc Giang được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Bảo Phong
Mã số thuế:

2400958129

Địa chỉ: Thôn Trại Giữa, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Address: Trai Giua Hamlet, Thanh Hai Commune, Huyen Luc Ngan, Tinh Bac Giang, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Manufacture of other fabricated metal products)

Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày thành lập: 18 - 3 - 2023

Công Ty TNHH May Xuân Thanh
Mã số thuế:

2400948120

 Điện thoại:

02559899286

Địa chỉ: Thôn Giáp Hạ, Xã Thanh Hải , Huyện Lục Ngạn , Bắc Giang
Address: Giap Ha Hamlet, Thanh Hai Commune, Luc Ngan District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Manufacture of luggage, handbags, saddlery and)

Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày thành lập: 20 - 10 - 2022

Công Ty Cổ Phần Nông Trại & Du Lịch Tâm An Phú
Mã số thuế:

2400883988

Địa chỉ: Thôn Hạ 3, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang
Address: Ha 3 Hamlet, Thanh Hai Commune, Luc Ngan District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày thành lập: 31 - 3 - 2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tuấn Anh Star
Mã số thuế:

2400885329

 Điện thoại:

0985206368

Địa chỉ: Xóm Cẩm Hòa, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang
Address: Cam Hoa Hamlet, Thanh Hai Commune, Luc Ngan District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction installation equipments)

Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày thành lập: 3 - 4 - 2020