Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp thành lập tháng 8-2023

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Tử Máy Móc H&H
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Address: 12th Floor, Zen Tower Building, No 12, Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City
Mã số thuế:

0110466957

 Điện thoại:

02583799427

Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 31 - 8 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp