Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 25- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 25- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 8,560 Doanh nghiệp tại Phường 25- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH DQ Social Media
Mã số thuế:

0318323193

 Điện thoại:

02585016625

Địa chỉ: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 02, 8th Floor, Pearl Plaza Building, No 561a Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Organization of conventions and trade shows)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng KM
Mã số thuế:

0318315918

Địa chỉ: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biê, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 02, 8th Floor, Pearl Plaza Building, No 561a Dien Bie, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27 - 2 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp