Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 21,693 Doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Sản Xuất Gỗ & Thiết Kế Nội Thất Sun House
Mã số thuế:

0317749006

 Điện thoại:

02703142656

Địa chỉ: 154 Đường Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 154, Hong Ha Street, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Manufacture of furniture)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH SGC Dental Center
Mã số thuế:

0317746407

 Điện thoại:

0354454541

Địa chỉ: 34 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 34 Ho Bieu Chanh, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Medical and dental practice activities)

Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Trái Cây Nhập Khẩu Mai Anh
Mã số thuế:

0317746238

 Điện thoại:

02998271568

Địa chỉ: P702A, Tầng 7, Toà nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: P702a, 7th Floor, Centre Point Building, 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of food stuff in specialized stores)

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH MTV Sân Vườn Thái Hòa
Mã số thuế:

0317747231

 Điện thoại:

02584204573

Địa chỉ: Số 67B Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 67B Ho Van Hue, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Non Bộ Thái Hiển
Mã số thuế:

0317747432

 Điện thoại:

02584204573

Địa chỉ: Số 67B Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 67B Ho Van Hue, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Cá Koi Minh Triết
Mã số thuế:

0317747513

 Điện thoại:

02584204573

Địa chỉ: Số 67B Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 67B Ho Van Hue, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thiết Kế Cafe Koi Vương Hùng
Mã số thuế:

0317747168

 Điện thoại:

02584204573

Địa chỉ: Số 67B Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 67B Ho Van Hue, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Phần Mền Koi Nice
Mã số thuế:

0317747577

 Điện thoại:

02584204573

Địa chỉ: Số 67B Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 67B Ho Van Hue, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH TQ Logistics
Mã số thuế:

0317745957

 Điện thoại:

02565763213

Địa chỉ: 244/29 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 244/29 Huynh Van Banh, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Derival
Mã số thuế:

0317747150

 Điện thoại:

0919161097

Địa chỉ: 313/10 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 313/10 Nguyen Trong Tuyen, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Dnam
Mã số thuế:

0317747418

 Điện thoại:

0932513680

Địa chỉ: 147 Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 147 Thich Quang Duc, Ward 04, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Nhiên Liệu Phú Thành
Mã số thuế:

0317744569

Địa chỉ: 140B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 140B Nguyen Van Troi, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Máy Móc Thiết Bị Và Phụ Tùng Danh Nguyễn
Mã số thuế:

0317744551

Địa chỉ: Số 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 49 Hoang Van Thu, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of motor vehicle part and accessories)

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp