Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 22,504 Doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần NSQ Agri
Mã số thuế:

0318193025

Địa chỉ: Căn thương mại số 1.01, Tầng 1, Khu Thương mại, Dịch vụ thuộc Khu II, Cao ốc Văn phòng, Thương mại dịch vụ, Căn hộ The Prince Residence, số 17-19-21 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Can Thuong Mai So 1.01, 1st Floor, Khu Thuong Mai, Dich Vu Thuoc Khu Ii, Cao Oc Van Phong, Thuong Mai Dich Vu, Can Ho The Prince Residence, No 17-19-21, Nguyen Van Troi Street, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2023

Công Ty Cổ Phần NSQ Consumer
Mã số thuế:

0318174181

Địa chỉ: Căn Thương mại số 1.01, Tầng 1, Khu Thương mại – Dịch vụ thuộc Khu II, Cao ốc Văn phòng – Thương mại dịch vụ, Căn hộ The Prince Residence, số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Can Thuong Mai So 1.01, 1st Floor, Khu Thuong Mai - Dich Vu Thuoc Khu Ii, Cao Oc Van Phong - Thuong Mai Dich Vu, Can Ho The Prince Residence, No 17-19-21 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp