Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 7- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 7- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 717 Doanh nghiệp tại Phường 7- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH XNK Đông Đăng
Mã số thuế:

0317272186

 Điện thoại:

0905797078

Địa chỉ: 142A Trần Kế Xương, Phường 07, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Address: 142a Tran Ke Xuong, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/04/2022

Công Ty TNHH Hikers
Mã số thuế:

0317153728

 Điện thoại:

0787345808

Địa chỉ: 2A Phan Tây Hồ, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2a Phan Tay Ho, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/02/2022

Công Ty TNHH Tập Đoàn Vhomes
Mã số thuế:

0317119212

 Điện thoại:

0905419919

Địa chỉ: 98 Phùng Văn Cung, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 98 Phung Van Cung, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/01/2022

Công Ty TNHH Kyan
Mã số thuế:

0317135888

 Điện thoại:

0972645966

Địa chỉ: 76/30C Phan Tây Hồ, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 76/30C Phan Tay Ho, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy activities)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/01/2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất An Gia
Mã số thuế:

0317142557

 Điện thoại:

0914489707

Địa chỉ: 24 Hoa Huệ, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 24 Hoa Hue, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/01/2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Định Cư Wilson
Mã số thuế:

0317062157

 Điện thoại:

0983688432

Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Vạn Lợi, Số 24 Đặng Thai Mai, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 1, Van Loi Building, No 24 Dang Thai Mai, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Educational support services)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp