Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 11- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 11- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 1,533 Doanh nghiệp tại Phường 11- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Hợp Danh Quản Tài Viên Miền Nam
Mã số thuế:

0318323274

Địa chỉ: Văn Phòng 2.55, Tầng 2, Khu I, Số 17 – 19 – 21 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 2.55, 2nd Floor, Khu I, No 17 - 19 - 21, Nguyen Van Troi Street, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty Cổ Phần Cồn Ấu 1
Mã số thuế:

0318301295

Địa chỉ: Căn thương mại số 1.01, Tầng 1, Khu Thương mại, Dịch vụ, Khu II, Cao ốc Văn phòng, Thương mại dịch vụ, Căn hộ The Prince Residence, số 17-19-21 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Can Thuong Mai So 1.01, 1st Floor, Khu Thuong Mai, Dich Vu, Khu Ii, Cao Oc Van Phong, Thuong Mai Dich Vu, Can Ho The Prince Residence, No 17-19-21, Nguyen Van Troi Street, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 6 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Vietnam F-Mode
Mã số thuế:

0318288252

Địa chỉ: Tầng 3,Văn phòng 3.07, Khu I, Tòa nhà The Prince Residence, Số 19 - 21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, Van Phong 3.07, Khu I, The Prince Residence Building, No 19 - 21 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29 - 1 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp