Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 9- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 9- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 1,263 Doanh nghiệp tại Phường 9- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Sản Xuất Gỗ & Thiết Kế Nội Thất Sun House
Mã số thuế:

0317749006

 Điện thoại:

02703142656

Địa chỉ: 154 Đường Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 154, Hong Ha Street, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Manufacture of furniture)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH MTV Sân Vườn Thái Hòa
Mã số thuế:

0317747231

 Điện thoại:

02584204573

Địa chỉ: Số 67B Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 67B Ho Van Hue, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Non Bộ Thái Hiển
Mã số thuế:

0317747432

 Điện thoại:

02584204573

Địa chỉ: Số 67B Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 67B Ho Van Hue, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Cá Koi Minh Triết
Mã số thuế:

0317747513

 Điện thoại:

02584204573

Địa chỉ: Số 67B Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 67B Ho Van Hue, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thiết Kế Cafe Koi Vương Hùng
Mã số thuế:

0317747168

 Điện thoại:

02584204573

Địa chỉ: Số 67B Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 67B Ho Van Hue, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Phần Mền Koi Nice
Mã số thuế:

0317747577

 Điện thoại:

02584204573

Địa chỉ: Số 67B Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 67B Ho Van Hue, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thành Danh
Mã số thuế:

0317744008

Địa chỉ: 25 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 25 Dao Duy Anh, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Nam Việt Electronics
Mã số thuế:

0317724788

 Điện thoại:

0903840808

Địa chỉ: 140 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 140 Ho Van Hue, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 9 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Giải Trí SSG Media
Mã số thuế:

0317725710

 Điện thoại:

02034931045

Địa chỉ: Tòa nhà SN , 139 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: SN Building, 139 Hong Ha, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, art and entertainment activities)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 9 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Lands
Mã số thuế:

0317718921

 Điện thoại:

0878186774

Địa chỉ: 151 Đào Duy Anh, Phường 09 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 151 Dao Duy Anh, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 6 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Điện Tử Thương Mại Bảo Duy
Mã số thuế:

0317705351

 Điện thoại:

02398641707

Địa chỉ: 30 Chiến Thắng, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 30 Chien Thang, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (Computer consultancy and system administration)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27 - 2 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp