Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 13,479 Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Phước Thành
Mã số thuế:

0317816911

 Điện thoại:

02839246765

Địa chỉ: 78-80 Nguyễn Tri Phương, Phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 78-80 Nguyen Tri Phuong, Ward 07, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of food stuff in specialized stores)

Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 4 - 5 - 2023

Công Ty TNHH Cotemi
Mã số thuế:

0317847941

 Điện thoại:

0933945400

Địa chỉ: 133B Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 133B Nguyen Chi Thanh, Ward 09, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 5 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp