Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 13,765 Doanh nghiệp tại Quận 5- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH VPP Global
Mã số thuế:

0318165324

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Đại Thanh Bình, Số 911-913-915-917, Đường Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, Dai Thanh Binh Building, No 911-913-915-917, Nguyen Trai Street, Ward 14, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2023

Công Ty TNHH Ifoods
Mã số thuế:

0318162700

Địa chỉ: 235 Cao Đạt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 235 Cao Dat, Ward 01, District 5, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp