Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 10- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận 10- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 20,398 Doanh nghiệp tại Quận 10- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Amore Gelato
Mã số thuế:

0317591376

Địa chỉ: 10B Cư xá Đồng Tiến, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 10B Cu Xa Dong Tien, Nguyen Tri Phuong Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Canterbury
Mã số thuế:

0317590622

Địa chỉ: Tầng 12 - Tháp A2, Viettel Tower, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12th Floor - Thap A2, Viettel Tower, 285 Cach Mang Thang Tam, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Sắc Đẹp Nhật Linh
Mã số thuế:

0317584481

 Điện thoại:

0983241226

Địa chỉ: 136 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 136 To Hien Thanh, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other service activities n.e.c)

Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Lady Flower
Mã số thuế:

0317584650

Địa chỉ: 165/5 đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 165/5, Ba Thang Hai Street, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp