Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 43,295 Doanh nghiệp tại Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Amazon Box
Mã số thuế:

0317588969

 Điện thoại:

0909480040

Địa chỉ: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 02, 8th Floor, Pearl Plaza Building, No 561a Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (Non-specialized wholesale trade)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Thẩm Định Giá New Galaxy
Mã số thuế:

0317591873

Địa chỉ: 15/4 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 15/4 Tran Binh Trong, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bit
Mã số thuế:

0317590710

Địa chỉ: Số 35/4 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 35/4 Nguyen Thuong Hien, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other professional, scientific and technical activities)

Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Sân Chơi Mới
Mã số thuế:

0317587852

 Điện thoại:

02835142266

Địa chỉ: Lầu 9, 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 9, 236/6 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Activities of amusement parks and theme parks)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Cung Cấp Giải Pháp Aim
Mã số thuế:

0317590904

Địa chỉ: Văn phòng 02, Tầng 08, Toà nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 02, 8th Floor, Pearl Plaza Building, No 561a Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Human resources provision and management of human resources functions)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Azu Farm
Mã số thuế:

0317590608

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà K&M Tower, 33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9th Floor, K&M Tower Building, 33 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2022

Công Ty TNHH MRT Goco
Mã số thuế:

0317589828

Địa chỉ: Tầng 1, 2, 3, Tòa nhà Yoko Building, Số 677/6 Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, 2, 3, Yoko Building Building, No 677/6, Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy activities)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Huyền Thoại Nhà Đất Việt Nam
Mã số thuế:

0317589641

Địa chỉ: 11 Võ Trường Toản, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 11 Vo Truong Toan, Ward 2, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp