Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 43,950 Doanh nghiệp tại Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Gia Công Cơ Khí Miền Nam
Mã số thuế:

0317745234

 Điện thoại:

0963491979

Địa chỉ: 238 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 238 Dinh Bo Linh, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Vivian Apartment
Mã số thuế:

0317748700

 Điện thoại:

0938210315

Địa chỉ: Lầu 15, 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: Lau 15, 561 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH TMDV PCCC Và Cung Ứng Lao Động Hiệp Tân
Mã số thuế:

0317748690

 Điện thoại:

11869178148

Địa chỉ: 162/23/3A Diên Hồng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 162/23/3a Dien Hong, Ward 1, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Vận Hành DBS
Mã số thuế:

0317749172

Địa chỉ: Tầng 72, Landmark 81, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 72th Floor, Landmark 81, 720a Dien Bien Phu, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Thiên Đỉnh
Mã số thuế:

0317749045

 Điện thoại:

02838411190

Địa chỉ: 23/11 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 23/11 No Trang Long, Ward 7, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Abmal
Mã số thuế:

0317748965

 Điện thoại:

0903777081

Địa chỉ: 49 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 49 Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất Và In Ấn Bao Bì Sài Gòn
Mã số thuế:

0317749775

 Điện thoại:

0923256467

Địa chỉ: 42/7F Nguyễn Thái Học, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 42/7F Nguyen Thai Hoc, Ward 1, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard)

Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Số HD Sài Gòn
Mã số thuế:

0317746742

 Điện thoại:

02567028666

Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Gilimex, Số 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 10th Floor, Gilimex Building, No 24C Phan Dang Luu, Ward 6, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH NTM Translation
Mã số thuế:

0317747369

Địa chỉ: 75/21 Nguyễn Cửu Vân , Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 75/21 Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other professional, scientific and technical activities)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp