Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 11- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 11- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 2,582 Doanh nghiệp tại Phường 11- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Ninh
Mã số thuế:

0318555067

 Điện thoại:

02589252014

Địa chỉ: 340 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 340 Phan Van Tri, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Văn Thanh Quốc
Mã số thuế:

0318545848

 Điện thoại:

0929400185

Địa chỉ: 274/8 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 274/8 Nguyen Van Dau, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Lưu Gia
Mã số thuế:

0318545894

 Điện thoại:

0907533288

Địa chỉ: 336/118A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Address: 336/118a Phan Van Tri, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dũng Gia
Mã số thuế:

0318527616

 Điện thoại:

02567713618

Địa chỉ: 273/40/5 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 273/40/5 Nguyen Van Dau, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thái Định
Mã số thuế:

0318527609

 Điện thoại:

02567713642

Địa chỉ: 221 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 221 Nguyen Van Dau, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trưng Hà
Mã số thuế:

0318527581

 Điện thoại:

02567713625

Địa chỉ: 268/39 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 268/39 Nguyen Van Dau, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp