Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 6- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận 6- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 10,921 Doanh nghiệp tại Quận 6- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Câu Lạc Bộ Sinh Viên Khởi Nghiệp
Mã số thuế:

0317570746

Địa chỉ: Số 4 Đường Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 4, Le Tuan Mau Street, Ward 13, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Activities of employment placement agencies)

Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp