Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 6- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 6- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 107 Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 6- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Tuyền Lâm Hill
Mã số thuế:

0316733973

Địa chỉ: 75 Cao Văn Lầu, Phường 01, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 75 Cao Van Lau, Ward 01, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/03/2021

Công Ty Cổ Phần An Hạ Bình Chánh 2
Mã số thuế:

0316380044

Địa chỉ: 75 Cao Văn Lầu, Phường 01, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 75 Cao Van Lau, Ward 01, District 6, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-07-2020

1 2 3 4 5 6 Tiếp