Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Điện Biên

Ảnh về Doanh nghiệp tại Điện Biên
Hiện tại có 3,713 Doanh nghiệp tại Điện Biên được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Số 8
Mã số thuế:

5600342766

 Điện thoại:

0878666928

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Điện Biên Đông , Huyện Điện Biên Đông , Điện Biên
Address: So 2 Civil Group, Dien Bien Dong Town, Dien Bien Dong District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường bộ (Construction of road works)

Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Thông Vietnet
Mã số thuế:

5600342759

 Điện thoại:

0983878000

Địa chỉ: Số nhà 353, Tổ dân phố 8, Phường Tân Thanh , Thành phố Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: No 353, Civil Group 8, Tan Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Nam Thanh Điện Biên
Mã số thuế:

5600342741

 Điện thoại:

0886169953

Địa chỉ: Thôn Hoàng Công Chất, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
Address: Hoang Cong Chat Hamlet, Thanh An Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 23 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất K08
Mã số thuế:

5600342734

 Điện thoại:

0977693535

Địa chỉ: Số nhà 88, Tổ dân phố 1, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Address: No 88, Civil Group 1, Thanh Binh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 21 - 11 - 2022

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Uy Vũ
Mã số thuế:

5600342727

 Điện thoại:

0914112845

Địa chỉ: Bản Mường 2, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
Address: Muong 2 Hamlet, Muong Mun Commune, Tuan Giao District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 18 - 11 - 2022

Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Nông Lâm Nghiệp Thảo Lê
Mã số thuế:

5600342702

 Điện thoại:

02967194999

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Điện Biên Đông , Huyện Điện Biên Đông , Điện Biên
Address: Civil Group 5, Dien Bien Dong Town, Dien Bien Dong District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây ăn quả (Growing of fruits)

Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 88 Điện Biên
Mã số thuế:

5600342646

Địa chỉ: Số nhà 48, Tổ dân phố 5, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Address: No 48, Civil Group 5, Noong Bua Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 31 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thế Phong
Mã số thuế:

5600342614

 Điện thoại:

0904828826

Địa chỉ: Số nhà 264, Tổ dân phố 9, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Address: No 264, Civil Group 9, Thanh Binh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Other construction installation activities)

Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 18 - 10 - 2022

Hợp Tác Xã Điện Biên VN
Mã số thuế:

5600342597

 Điện thoại:

0962569669

Địa chỉ: Bản Nà Tấu 1, Xã Nà Tấu , Thành phố Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: Na Tau 1 Hamlet, Na Tau Commune, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm (Growing spices, herbs, perennials)

Xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 12 - 10 - 2022

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Kinh Doanh Tổng Hợp Nông Lâm Nghiệp Xã Thanh Xương
Mã số thuế:

5600342501

 Điện thoại:

0916960264

Địa chỉ: Khu đô thị Bom La, Xã Thanh Xương , Huyện Điện Biên , Điện Biên
Address: Bom La Urban Area, Thanh Xuong Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Support activities for crop production)

Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 13 - 9 - 2022

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Nông Lâm Nghiệp Xã Thanh Hưng
Mã số thuế:

5600342519

 Điện thoại:

0984225991

Địa chỉ: UBND xã Thanh Hưng, Xã Thanh Hưng , Huyện Điện Biên , Điện Biên
Address: Ubnd, Thanh Hung Commune, Thanh Hung Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Support activities for crop production)

Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 13 - 9 - 2022

Hợp Tác Xã Thêu Dệt Thổ Cẩm Dân Tộc Thái
Mã số thuế:

5600342491

 Điện thoại:

02034409635

Địa chỉ: Tại nhà riêng bà Lò Thị Hoan - Bản Mển, Xã Thanh Nưa , Huyện Điện Biên , Điện Biên
Address: Tai Nha Rieng Ba Lo Thi Hoan - Ban Men, Thanh Nua Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng dệt khác (Production of other textiles)

Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 13 - 9 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp