Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

Ảnh về Doanh nghiệp tại Sóc Trăng
Hiện tại có 7,560 Doanh nghiệp tại Sóc Trăng được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH TMDV Thuý Đào
Mã số thuế:

2200800744

Địa chỉ: Số 598A, đường Mạc Đĩnh Chi, Khóm 6, Phường 9 , Thành phố Sóc Trăng , Sóc Trăng
Address: No 598a, Mac Dinh Chi Street, Khom 6, Ward 9, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18/05/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp