Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 4- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận 4- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 9,327 Doanh nghiệp tại Quận 4- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Hoàng Phát
Mã số thuế:

0317746950

 Điện thoại:

02839302856

Địa chỉ: Số 39 Lê Thạch, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 39 Le Thach, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tang Lễ Whitestones
Mã số thuế:

0317746904

 Điện thoại:

0962945435

Địa chỉ: 303/2A Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 303/2a Doan Van Bo, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other service activities n.e.c)

Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Angela Khánh Ngân Hk-Thư
Mã số thuế:

0317744456

 Điện thoại:

0967777519

Địa chỉ: 58/53 Đoàn Văn Bơ, Phường 09, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 58/53 Doan Van Bo, Ward 09, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Rodas.Hairgrow
Mã số thuế:

0317741575

 Điện thoại:

0902697527

Địa chỉ: 303/41/1 Bến Vân Đồn, Phường 02 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 303/41/1 Ben Van Don, Ward 02, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores)

Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Sinian Biotech
Mã số thuế:

0317739495

 Điện thoại:

02871098689

Địa chỉ: Văn phòng 23-127, Lầu 23, WeWork ETown Central, Số 11, Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 23-127, Lau 23, Wework Etown Central, No 11, Doan Van Bo Street, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (Non-specialized wholesale trade)

Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17 - 3 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp