Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 4- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận 4- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 8,353 Doanh nghiệp tại Quận 4- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Supercluster Entertainment
Mã số thuế:

0317292168

Địa chỉ: VP 22-102, Weword, Tầng 22 Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Vă, phường 13 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: VP 22-102, Weword, 22th Floor, Etown Central Building, 11 Doan Va, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/05/2022

Công Ty TNHH Lee Anh
Mã số thuế:

0317286118

 Điện thoại:

0908574403

Địa chỉ: 12 đường 10B, phường 06 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 12, 10B Street, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/05/2022

Công Ty TNHH Cô Ty Food
Mã số thuế:

0317281247

Địa chỉ: 209/13/2B Tôn Thất Thuyết, phường 03 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 209/13/2B Ton That Thuyet, Ward 03, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Phường 3, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/05/2022

Công Ty TNHH Annfruits
Mã số thuế:

0317280973

Địa chỉ: A.7.03 Tầng 7, Tháp A, Tòa nhà River Gate, 151-155 Bến Vân Đ, phường 06 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: A.7.03 Tang 7, Thap A, River Gate Building, 151-155 Ben Van D, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/05/2022

Công Ty TNHH Thing To Do
Mã số thuế:

0317278290

Địa chỉ: B.3A.09, Tầng 3A, Block B, Tòa nhà Millennium, 132 Bến Vân Đ, phường 06 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: B.3a.09, 3a Floor, Block B, Millennium Building, 132 Ben Van D, Ward 06, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo

Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/05/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp