Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 4- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 4- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 256 Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 4- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Potluck Production
Mã số thuế:

0317721201

Địa chỉ: Căn hộ số A3.0511 tầng 05 tòa A3 Dự án Cao ốc Hòa Bình, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: Can Ho So A3.0511 Tang 05 Toa A3 Du An Cao Oc Hoa Binh, 346 Ben Van Don, Ward 01, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Market research and public opinion polling)

Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 7 - 3 - 2023

Công Ty TNHH M19 Studio
Mã số thuế:

0317698746

 Điện thoại:

02995966701

Địa chỉ: Căn hộ số A3.0511 tầng 05 tòa A3 Dự án Cao ốc Hòa Bình, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Address: Can Ho So A3.0511 Tang 05 Toa A3 Du An Cao Oc Hoa Binh, 346 Ben Van Don, Ward 01, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Moo Moo Media
Mã số thuế:

0317695664

 Điện thoại:

02995966701

Địa chỉ: Căn hộ số A3.0511 tầng 05 tòa A3 Dự án Cao ốc Hòa Bình, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Can Ho So A3.0511 Tang 05 Toa A3 Du An Cao Oc Hoa Binh, 346 Ben Van Don, Ward 01, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Market research and public opinion polling)

Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Yoedu
Mã số thuế:

0317650007

 Điện thoại:

0917122371

Địa chỉ: A1.0509, Tầng 5, Tháp A1, Khu 1, Chung cư Gold View, 346 Bến, phường 01 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: A1.0509, 5th Floor, Thap A1, Khu 1, Chung Cu Gold View, 346 Ben, Ward 01, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16 - 1 - 2023

Ban Quản Trị Chung Cư Orient Apartment
Mã số thuế:

0317614859

 Điện thoại:

0982493939

Địa chỉ: 331 Bến Vân Đồn, phường 01 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 331 Ben Van Don, Ward 01, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20 - 12 - 2022

Ban Quản Trị Tháp A Chung Cư The Goldview
Mã số thuế:

0317563107

Địa chỉ: 346 Bến Vân Đồn, phường 01 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: 346 Ben Van Don, Ward 01, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Time Maker
Mã số thuế:

0317491396

 Điện thoại:

0868565785

Địa chỉ: Phòng A3, 0506, Tầng 05, Toà nhà A3, The Goldview, Số 346 Bế, phường 01 , Quận 4 , TP Hồ Chí Minh
Address: Phong A3, 0506, 5th Floor, A3 Building, The Goldview, No 346 Be, Ward 01, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Organization of conventions and trade shows)

Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27 - 9 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp