Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 4- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 4- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 300 Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 4- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Visa Master
Mã số thuế:

0318284610

Địa chỉ: Số 2.01 Khu thương mại và Văn Phòng (tầng 2), Chung cư Orient Apartment, Số 331 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2.01 Khu THUONG Mai And VAN PHONG (2nd Floor), Chung Cu Orient Apartment, No 331 Ben Van Don, Ward 01, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25 - 1 - 2024

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Phú Quang Minh
Mã số thuế:

0318230823

Địa chỉ: Số 2.01 Khu Thương mại và Văn phòng, Chung cư Orient Apartment, Số 331 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2.01 Khu Thuong Mai And Van Phong, Chung Cu Orient Apartment, No 331 Ben Van Don, Ward 01, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25 - 12 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp