Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 11- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận 11- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 11,687 Doanh nghiệp tại Quận 11- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Tfee
Mã số thuế:

0317275483

 Điện thoại:

02978807700

Địa chỉ: Số 8 đường Tổng Lung, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 8, Tong Lung Street, Ward 13, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Wholesale of textiles, clothing, footwear)

Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/05/2022

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Apg
Mã số thuế:

0317185800-001

Địa chỉ: 46 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh
Address: 46 Lanh Binh Thang, Ward 13, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of computer, computer peripheral equipment, software and telecommunication equipment in specialized stores)

Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/05/2022

Công Ty TNHH Dạy Học Kim Long
Mã số thuế:

0317271626

 Điện thoại:

0909452220

Địa chỉ: Số 10 Đường Số 4, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Address: No 10, Street No 4, Cu Xa Binh Thoi, Ward 8, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/04/2022

Phùng Thị Hạnh
Mã số thuế:

8748776802

Địa chỉ: 64/40 Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Address: 64/40 Hoa Binh, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/04/2022

Trầm Đại Thành
Mã số thuế:

8737461342

Địa chỉ: Sạp 36 chợ Thiếc, 129 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Address: Sap 36 Cho Thiec, 129 Pho Co Dieu, Ward 6, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 6, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/03/2022

Dương Xảo Nong
Mã số thuế:

8738097047

Địa chỉ: 932 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Address: 932 Nguyen Chi Thanh, Ward 4, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/03/2022

Lưu Khánh Quyên
Mã số thuế:

8738099164

Địa chỉ: 329, 329A Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Address: 329, 329a Minh Phung, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/03/2022

Công Ty TNHH SX TM DV Sen Đất Việt
Mã số thuế:

0317186459

 Điện thoại:

0902685166

Địa chỉ: 31 Đường số 3A - Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 31, 3a - Cu Xa Binh Thoi Street, Ward 8, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Wholesale of textiles, clothing, footwear)

Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/03/2022

Lê Minh Nhật
Mã số thuế:

8739370926

Địa chỉ: 343D Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Address: 343D Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/03/2022

Nguyễn Thị Trang
Mã số thuế:

8740888180

Địa chỉ: 463 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Address: 463 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/03/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp