Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 11- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận 11- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 11,989 Doanh nghiệp tại Quận 11- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH TM Gia Công Quốc Tế Đế Dương
Mã số thuế:

0317583456

 Điện thoại:

0939887749

Địa chỉ: 423/27/11 (9NT) Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 423/27/11 (9 NT), Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Văn Việt
Mã số thuế:

0317582692

Địa chỉ: 286 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 286 Lac Long Quan, Ward 10, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of books, newspapers, journal and stationary in specialized stores)

Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Lê Huỳnh Anh
Mã số thuế:

0317572655

 Điện thoại:

0901089983

Địa chỉ: 299/16/7 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 299/16/7 Ly Thuong Kiet, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Bình Long
Mã số thuế:

0317574518

 Điện thoại:

02322843236

Địa chỉ: 37/11/1A Trịnh Đình Trọng, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 37/11/1a Trinh Dinh Trong, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 11 - 2022

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Kim Kim Việt
Mã số thuế:

0317572863

Địa chỉ: Quầy số 18 Chợ Thiếc, số 129 đường Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Quay So 18 Cho Thiec, No 129, Pho Co Dieu Street, Ward 6, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Other retail sale of new goods in specialized stores)

Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp