Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 27,267 Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Bluman
Mã số thuế:

0317274899

 Điện thoại:

02873022888

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Wholesale of textiles, clothing, footwear)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/05/2022

Hồ Sỹ Hóa
Mã số thuế:

8754344769-001

 Điện thoại:

0886872726

Địa chỉ: 462/2 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Address: 462/2 Cach Mang Thang 8, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/05/2022

Công Ty TNHH Jenlie Twins
Mã số thuế:

0317289912

 Điện thoại:

0904411444

Địa chỉ: 210 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 210 Vo Van Tan, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Wholesale of textiles, clothing, footwear)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/05/2022

Công Ty TNHH Lolavy
Mã số thuế:

0317267186

 Điện thoại:

0944008441

Địa chỉ: 193B Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 193B Hai Ba Trung, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other service activities n.e.c)

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/04/2022

Công Ty TNHH Gagym
Mã số thuế:

0317267281

 Điện thoại:

0912232323

Địa chỉ: Số 194C Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 194C Pasteur, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (Activities of sports clubs)

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/04/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp