Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 30,480 Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Vận Tải Trí Quân
Mã số thuế:

0318325049

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà HSC building, số 162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, HSC Building Building, No 162B Dien Bien Phu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty TNHH MTV KD Vật Liệu Xây Dựng Phúc Minh Khang
Mã số thuế:

0318324729

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà HSC Building, số 162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, HSC Building Building, No 162B Dien Bien Phu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty TNHH Công Nghệ MJK (Việt Nam)
Mã số thuế:

0318324140

 Điện thoại:

85295864620

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, Acm Building, 96 Cao Thang, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computer, computer peripheral equipment and software)

Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bách Hợp SG
Mã số thuế:

0318319856

 Điện thoại:

0938176408

Địa chỉ: Tầng 1, TòaNhà HSC Building, số 162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, Toanha HSC Building, No 162B Dien Bien Phu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vũ Đồng
Mã số thuế:

0318322150

 Điện thoại:

0904697210

Địa chỉ: Tầng 1, TòaNhà HSC Building, số 162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, Toanha HSC Building, No 162B Dien Bien Phu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp