Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 28,313 Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Phim Hay
Mã số thuế:

0317592299

Địa chỉ: Tầng 3, 232/3 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, 232/3 Vo Thi Sau, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Motion picture production activities)

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Phát Triển Trí Tuệ Wisdom Kids
Mã số thuế:

0317592242

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Loyal, Số 151 Đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 8th Floor, Loyal Building, No 151, Vo Thi Sau Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Thông Tin Song Shu
Mã số thuế:

0317592186

Địa chỉ: Tòa nhà TSA, số 43 Nguyễn Sơn Hà, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Tsa Building, No 43 Nguyen Son Ha, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Quân Phan
Mã số thuế:

0317590703

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, An Phu Plaza Building, 117-119 Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty CP Thương Mại Lit
Mã số thuế:

0317591792

Địa chỉ: Tầng 12B, tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12B Floor, Cienco4 Building, 180 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải Bình Thức
Mã số thuế:

0317591055

Địa chỉ: Tầng 8- 123 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 8- Floor 123 Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Sáng Tạo Công Nghệ Nhân Tài Việt Á Châu
Mã số thuế:

0317587179

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Loyal, Số 151 Đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 8th Floor, Loyal Building, No 151, Vo Thi Sau Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Cung Ứng 247
Mã số thuế:

0317586094

Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, An Phu Plaza Building, 117-119 Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá (Wholesale on a fee or contract basis)

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp