Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Sơn Tây- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thị xã Sơn Tây- Hà Nội
Hiện tại có 1,836 Doanh nghiệp tại Thị xã Sơn Tây- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tôn Thép Đạt Phát
Mã số thuế:

0110198458

 Điện thoại:

0983749267

Địa chỉ: Số 25 phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Address: No 25, Chua Thong Street, Son Loc Ward, Son Tay Town, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 2 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Huyền Thủy
Mã số thuế:

0110193121

 Điện thoại:

0241169927244

Địa chỉ: Số 29, đường 143(88 cũ), phố Vị Thuỷ, Xã Thanh Mỹ, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Address: No 29, Street 143 (88 CU), Vi Thuy Street, Thanh My Commune, Son Tay Town, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Bách Long
Mã số thuế:

0110193403

 Điện thoại:

0987509820

Địa chỉ: 163 đường 32, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Address: 163, Street 32, Phu Thinh Ward, Son Tay Town, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Phát Triển Cảnh Quan Việt Nam Xanh
Mã số thuế:

0110188322

 Điện thoại:

0971991901

Địa chỉ: Số nhà 45, Thôn Phúc Lộc, Xã Cổ Đông , Thị Xã Sơn Tây , Hà Nội
Address: No 45, Phuc Loc Hamlet, Co Dong Commune, Son Tay Town, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Landscape care and maintenance service activities)

Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 22 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Hường
Mã số thuế:

0110188114

 Điện thoại:

02278300188; 0239862266

Địa chỉ: Số 127 La Thành, Phường Viên Sơn, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Address: No 127 La Thanh, Vien Son Ward, Son Tay Town, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Viên Sơn, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 22 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Acz Consumer
Mã số thuế:

0110182666

 Điện thoại:

02862706868

Địa chỉ: Số nhà 96, Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Address: No 96, Tan Phu Hamlet, Son Dong Commune, Son Tay Town, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 16 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Giáo Dục P&j Russell Việt Nam
Mã số thuế:

0110181285

 Điện thoại:

0987265195

Địa chỉ: Số 191 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Address: No 191, Phung Khac Khoan Street, Quang Trung Ward, Son Tay Town, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Ngọc Diệp
Mã số thuế:

0110173407

 Điện thoại:

0946484788

Địa chỉ: Số nhà 287, Tổ dân phố Z175, Xã Xuân Sơn, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Address: No 287, Z175 Civil Group, Xuan Son Commune, Son Tay Town, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 7 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Hưng Thịnh Tiến Sơn Tây
Mã số thuế:

0110170325

 Điện thoại:

0972936286

Địa chỉ: Số nhà 2 ngách 36 Phú Nhi 3, Phú Nhi, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Address: No 2, 36 Phu Nhi 3 Alley, Phu Nhi, Phu Thinh Ward, Son Tay Town, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 3 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xây Dựng Kieu Windoor
Mã số thuế:

0110163494

 Điện thoại:

02378199188

Địa chỉ: Nhà số 109, Đường Yên Mỹ, Thôn Yên Mỹ, Xã Thanh Mỹ, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Address: No 109, Yen My Street, Yen My Hamlet, Thanh My Commune, Son Tay Town, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Manufacture of other fabricated metal products)

Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 27 - 10 - 2022

Công Ty Cổ Phần TNC Ecopro
Mã số thuế:

0110161708

 Điện thoại:

0967188999

Địa chỉ: Số nhà 35 đường Tân An, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Address: No 35, Tan An Street, Son Dong Commune, Son Tay Town, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 26 - 10 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp