Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phúc Thọ- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Phúc Thọ- Hà Nội
Hiện tại có 1,472 Doanh nghiệp tại Huyện Phúc Thọ- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Giới Việc Làm 247
Mã số thuế:

0109979552

 Điện thoại:

(0258) 5963891

Địa chỉ: Thôn Tuy Lộc, Xã Trạch Mỹ Lộc , Huyện Phúc Thọ , Hà Nội
Address: Tuy Loc Hamlet, Trach My Loc Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 27/04/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp