Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
Hiện tại có 1,687 Doanh nghiệp tại Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Luật TNHH Bắc Biển Đông
Mã số thuế:

5702158607

Địa chỉ: Kiốt 4 (từ p.Nam về p.Bắc) DA SVĐ Uông Bí, p.Đinh Tiên Hoàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Address: Kiot 4 (TU P.Nam VE P.BAC), Da SVD Uong Bi, P.Dinh Tien Hoang, Quang Trung Ward, Uong Bi City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Ngày thành lập: 7 - 5 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp