Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bắc Sơn- Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Bắc Sơn- Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh
Hiện tại có 35 Doanh nghiệp tại Phường Bắc Sơn- Thành phố Uông Bí- Quảng Ninh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Xây Dựng Trường Vũ 68
Mã số thuế:

5702122590

 Điện thoại:

02392303968

Địa chỉ: Số nhà 184, Tổ 6, Khu 3, Phường Bắc Sơn , Thành phố Uông Bí , Quảng Ninh
Address: No 184, Civil Group 6, Khu 3, Bac Son Ward, Uong Bi City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Activities of employment placement agencies)

Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Ngày thành lập: 10 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Yvonne
Mã số thuế:

5702108155

 Điện thoại:

02382078588

Địa chỉ: Tổ 20AK4, Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Address: 20ak4 Civil Group, Bac Son Ward, Uong Bi City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations)

Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Ngày thành lập: 12 - 1 - 2022

Công Ty TNHH Tư Vấn Sciart
Mã số thuế:

5702079070

 Điện thoại:

02276131270

Địa chỉ: Tổ 20A, Khu 4, Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Address: 20a Civil Group, Khu 4, Bac Son Ward, Uong Bi City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Human resources provision and management of human resources functions)

Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2021

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Và Thiết Bị Mỏ 68
Mã số thuế:

5702071240

Địa chỉ: Tổ 10, Khu 17, Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Address: Civil Group 10, Khu 17, Bac Son Ward, Uong Bi City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Ngày thành lập: 29 - 12 - 2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Hà
Mã số thuế:

5701905172

Địa chỉ: Số 21, tổ 3b, khu 2, Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 21, 3B Civil Group, Khu 2, Bac Son Ward, Uong Bi City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Landscape care and maintenance service activities)

Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Ngày thành lập: 9 - 11 - 2017

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Môêt Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Ngọc Trân
Mã số thuế:

5701725941

 Điện thoại:

0982871688

Địa chỉ: Tổ 17, Khu 8 - Phường Bắc Sơn - Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh
Address: Civil Group 17, Khu 8, Bac Son Ward, Uong Bi City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Ngày thành lập: 8 - 9 - 2014