Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Dăk Song- Đắk Nông

Ảnh về Doanh nghiệp tại Huyện Dăk Song- Đắk Nông
Hiện tại có 639 Doanh nghiệp tại Huyện Dăk Song- Đắk Nông được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Phú Đắk Nông
Mã số thuế:

6400454249

 Điện thoại:

0915892246

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông
Address: Hamlet 7, Truong Xuan Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Trường Xuân, Huyện Dăk Song, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 3 - 11 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ My Phong Hoàng
Mã số thuế:

6400453502

 Điện thoại:

0973544848

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 1, Truong Xuan Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Trường Xuân, Huyện Dăk Song, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 31 - 8 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Máy Tính Thiết Bị Văn Phòng Anh Vũ
Mã số thuế:

6400451897

 Điện thoại:

0915892246

Địa chỉ: Bon Bu Boong, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Đắk Nông
Address: Bon Bu Boong, Dak N Dung Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computer, computer peripheral equipment and software)

Huyện Dăk Song, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 8 - 5 - 2023

Công Ty TNHH MTV TM & DV Quân Sợi
Mã số thuế:

6400450861

 Điện thoại:

0356352565

Địa chỉ: Thôn Thuận Bình, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Address: Thuan Binh Hamlet, Thuan Hanh Commune, Huyen Dak Song, Tinh Dak Nong, Viet Nam
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 13 - 3 - 2023

Hợp Tác Xã Xuất, Nhập Khẩu - Nông Nghiệp, Thương Mại, Dịch Vụ Quyết Thăng Đắk Nông
Mã số thuế:

6400450406

 Điện thoại:

0988254378

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nam Bình , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Hamlet 6, Nam Binh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other business suport service activities n.e.c)

Xã Nam Bình, Huyện Dăk Song, Tỉnh Đắk Nông

Ngày thành lập: 26 - 2 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp