Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thảo Điền- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Thảo Điền- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 1,214 Doanh nghiệp tại Phường Thảo Điền- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần TSN Huế
Mã số thuế:

0318553888

 Điện thoại:

0967955858

Địa chỉ: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27C Quoc Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại (Treatment and disposal of non-hazardous waste)

Phường Thảo Điền, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH SS Partners
Mã số thuế:

0318554793

 Điện thoại:

02975602512

Địa chỉ: Số 2, Đường số 5, Khu phố 1, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2, Street No 5, Quarter 1, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy activities)

Phường Thảo Điền, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh Thành An
Mã số thuế:

0318553334

 Điện thoại:

0974279566

Địa chỉ: Số 49 Đường Đỗ Quang, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 49, Do Quang Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Thảo Điền, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH NLTC Dilys
Mã số thuế:

0318553616

 Điện thoại:

0787692093

Địa chỉ: Số 25 Đường số 38, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 25, Street No 38, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Medical and dental practice activities)

Phường Thảo Điền, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 9 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Tada Mobility (Việt Nam)
Mã số thuế:

0318545929

 Điện thoại:

02839326688

Địa chỉ: Số 94 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 94, Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Land transport of passengers by urban or suburban transport systems (except via bus))

Phường Thảo Điền, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Nhi Đồng Kim Huê
Mã số thuế:

0318541427

 Điện thoại:

0976272926

Địa chỉ: 6A Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6a Tong Huu Dinh, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Medical and dental practice activities)

Phường Thảo Điền, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Masterise Design Consultancy
Mã số thuế:

0318531179

 Điện thoại:

0839104426

Địa chỉ: TMDV 19, dãy Thương mại tầnG 01 (Trệt), 179 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: TMDV 19, Day Thuong Mai Tang 01 (TRET), 179, Vo Nguyen Giap Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design activities)

Phường Thảo Điền, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26 - 6 - 2024

Công Ty TNHH The Audio People
Mã số thuế:

0318517086

Địa chỉ: Tầng 3, Khu nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ và văn phòng, số 21, đường Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, Khu Nha O Ket Hop Thuong Mai - Dich Vu And Van Phong, No 21, Vo Truong Toan Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Thảo Điền, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp