Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 285 Doanh nghiệp tại Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty CP Tổng Hợp K-Group
Mã số thuế:

0317663849

Địa chỉ: 39/43A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Address: 39/43a, Street 385, Tang Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 2 - 2 - 2023

Công Ty TNHH Relocate Fashions
Mã số thuế:

0317660397

 Điện thoại:

0878678124

Địa chỉ: 39/10/13 đường số 102, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 39/10/13, Street No 102, Tang Nhon Phu A Ward, Thanh Pho, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống (Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Ấn Độ Yoga And Zumba Fitness
Mã số thuế:

0317659553

Địa chỉ: 21A1 đường Làng Tăng Phú, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 21a1 Duong, Tang Phu Village, Tang Nhon Phu A Ward, Thanh Pho, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục thể thao và giải trí (Sport and entertainment activities)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Sea Việt Nam
Mã số thuế:

0317658172

 Điện thoại:

02396215118

Địa chỉ: Số 10 Đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 10, Street 102, Tang Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Lạnh Minh Khoa
Mã số thuế:

0317656175

 Điện thoại:

02854094227

Địa chỉ: 31/6/4C, Đường 160, KP3, Phường Tăng Nhơn Phú A , Thành phố Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Address: 31/6/4C, Street 160, KP3, Tang Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa thiết bị khác (Repair of other equipment)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Đào Tạo Golf & Tennis Thủ Đức
Mã số thuế:

0317648167

 Điện thoại:

0976913141

Địa chỉ: 98 Đường D2, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 98, D2 Street, Tang Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục thể thao và giải trí (Sport and entertainment activities)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13 - 1 - 2023

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Tư Vấn Giáo Dục Joyojoy
Mã số thuế:

0317633932

 Điện thoại:

0919799829

Địa chỉ: 431 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 431 Le Van Viet, Tang Nhon Phu A Ward, Thanh Pho, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other educational activities n.e.c)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 5 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Strategis
Mã số thuế:

0317631692

 Điện thoại:

0822179318

Địa chỉ: Số 7 Đường số 8, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 7, Street No 8, Tang Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 5 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng Phong Đỏ
Mã số thuế:

0317629950

 Điện thoại:

0938942788

Địa chỉ: 7/11C Đường 182 , Tổ 4 , khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 7/11C, Street 182, Civil Group 4, Quarter 3, Tang Nhon Phu A Ward, Thanh Pho, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 4 - 1 - 2023

Công Ty TNHH Bacarosa
Mã số thuế:

0317602772

 Điện thoại:

02996381939

Địa chỉ: Số nhà 35, đường 379, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 35, Street 379, Tang Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Tk&b
Mã số thuế:

0317600937

 Điện thoại:

0905379879

Địa chỉ: Số 7, Đường số 8, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 7, Street No 8, Tang Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Xây Dựng TM & DV Thiên Đức
Mã số thuế:

0317598734

 Điện thoại:

11611016817

Địa chỉ: 28 Đường 210, Phường Tăng Nhơn Phú A , Thành phố Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Address: 28, Street 210, Tang Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 8 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại - DV - XD Thanh Sơn
Mã số thuế:

0317583544

 Điện thoại:

02583106926

Địa chỉ: 28A Đường 106, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 28a, Street 106, Tang Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction activities)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Optitech
Mã số thuế:

0317577149

 Điện thoại:

0973446159

Địa chỉ: Số 10/12 Đường 379, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 10/12, Street 379, Tang Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computer, computer peripheral equipment and software)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp