Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Phú- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Tân Phú- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 181 Doanh nghiệp tại Phường Tân Phú- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Sick Việt Nam
Mã số thuế:

0318303006

Địa chỉ: Phòng số 0302, Tháp BP1, Tòa nhà OneHub Saigon, Lô C1-2, Đường D1, Khu CNC, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Phong So 0302, Thap BP1, Onehub Saigon Building, Lot C1-2, D1 Street, Khu CNC, Tan Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Tân Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 6 - 2 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp