Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường An Khánh- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường An Khánh- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 330 Doanh nghiệp tại Phường An Khánh- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Cánh Đồng Vàng Việt Nam
Mã số thuế:

0317590132

 Điện thoại:

02997172666

Địa chỉ: Số 1B, Đường 30, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1B, Street 30, Quarter 2, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other food products n.e.c.)

Phường An Khánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2022

Công Ty TNHH MTV VK Works
Mã số thuế:

0317588905

 Điện thoại:

0886472746

Địa chỉ: Số 1B Đường số 30, Khu phố 2, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Address: No 1B, Street No 30, Quarter 2, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường An Khánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30 - 11 - 2022

Công Ty TNHH TM - DV - XD Duy Lâm
Mã số thuế:

0317583551

 Điện thoại:

02583106926

Địa chỉ: Số 20 Đường số 7, Khu phố 4, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 20, Street No 7, Quarter 4, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction activities)

Phường An Khánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thuận Võ
Mã số thuế:

0317582269

Địa chỉ: Số 1B, Đường 30, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1B, Street 30, Quarter 2, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods)

Phường An Khánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế American
Mã số thuế:

0317578921

Địa chỉ: Số 10A, Đường số 24, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 10a, Street No 24, Quarter 2, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Manufacture of fertilizer and nitrogen compounds)

Phường An Khánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần SBS Ecomm
Mã số thuế:

0317571235

Địa chỉ: 31 đường số 9, Khu phố 4, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 31, Street No 9, Quarter 4, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (other retail sale not in stores, stall and markets)

Phường An Khánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Mười Hương
Mã số thuế:

0317566348

Địa chỉ: Số 47B Đường số 14, khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 47B, Street No 14, Quarter 3, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường An Khánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14 - 11 - 2022

Công Ty TNHH D&z Joy
Mã số thuế:

0317558315

 Điện thoại:

0983829765

Địa chỉ: VE-S03 Tầng trệt, Khu Thương mại, Tòa nhà Venice, Newcity, 17 Mai Chí Thọ, Khu phố 7, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Ve-S03 Tang Tret, Khu Thuong Mai, Venice Building, Newcity, 17 Mai Chi Tho, Quarter 7, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường An Khánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Minh Long
Mã số thuế:

0317558682

 Điện thoại:

0931414738

Địa chỉ: Số 27, Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 27, Street No 3, Quarter 2, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Phường An Khánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 9 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Bảo Linh Homes
Mã số thuế:

0317550228

Địa chỉ: Số 1B, Đường 30, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1B, Street 30, Quarter 2, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Phường An Khánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 3 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Rising Dragon Việt Nam
Mã số thuế:

0317543894

 Điện thoại:

0906843350

Địa chỉ: 1B, Đường 30, Khu Phố 2, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Address: 1B, Street 30, Quarter 2, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Phường An Khánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Cheri The Glutton Asia
Mã số thuế:

0317545210

Địa chỉ: Số 17, Đường 37, Khu Phố 1, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 17, Street 37, Quarter 1, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Market research and public opinion polling)

Phường An Khánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp