Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường An Khánh- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường An Khánh- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 605 Doanh nghiệp tại Phường An Khánh- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH VLXD Dương Đông
Mã số thuế:

0318291512

 Điện thoại:

02703103241

Địa chỉ: SỐ18 đường số 3, Khu phố 4, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: So18, Street No 3, Quarter 4, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Phường An Khánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 2 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp