Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Trưng Đông- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Bình Trưng Đông- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 161 Doanh nghiệp tại Phường Bình Trưng Đông- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hoàng Hùng
Mã số thuế:

0317271898

 Điện thoại:

02563389675

Địa chỉ: 13 Đường Số 31, Khu Phố 3, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Address: 13, Street No 31, Quarter 3, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/04/2022

Công Ty TNHH XD Và Thương Mại Phương Duy
Mã số thuế:

0317271908

 Điện thoại:

0909189565

Địa chỉ: 112/24 Đường 42, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Address: 112/24, Street 42, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/04/2022

Công Ty TNHH Oceanbim
Mã số thuế:

0317273052

 Điện thoại:

02559200921

Địa chỉ: 63/5 đường Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 63/5, Le Van Thinh Street, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/04/2022

Chi Nhánh Công Ty TNHH Ngôi Nhà Nha Khoa
Mã số thuế:

0317215195-001

Địa chỉ: 642 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 642 Nguyen Duy Trinh, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Medical and dental practice activities)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/04/2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Sơn Lài Sài Gòn
Mã số thuế:

0317190663

 Điện thoại:

0912171998

Địa chỉ: 21 Đường 15, Khu phố 1, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 21, Street 15, Quarter 1, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of motor vehicles)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/03/2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Nông Hưng Thịnh
Mã số thuế:

0317190342

 Điện thoại:

0961607207

Địa chỉ: 07 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 07 Le Van Thinh, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/03/2022

Chi Nhánh Bình Trưng Đông - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Golf Hoa Sen
Mã số thuế:

0109874711-002

Địa chỉ: 17 Hồ Thị Nhung, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 17 Ho Thi Nhung, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các cơ sở thể thao (Operation of sports facilities)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/03/2022

Chi Nhánh 2 Công Ty TNHH MTV The Sun
Mã số thuế:

0315905186-002

 Điện thoại:

0916660138

Địa chỉ: 571 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Address: 571 Nguyen Duy Trinh, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (Manufacture of prepared meals and dishes)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/03/2022

Công Ty TNHH Huy Phát Alder
Mã số thuế:

0317156013

 Điện thoại:

02965287076

Địa chỉ: 11A Đường số 02, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 11a, Street No 02, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/02/2022

Công Ty TNHH Việt Ca Maple
Mã số thuế:

0317155997

 Điện thoại:

0938572040

Địa chỉ: 11A Đường số 02, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 11a, Street No 02, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/02/2022

Công Ty TNHH Tấn Hy Cedar
Mã số thuế:

0317155940

 Điện thoại:

02965287076

Địa chỉ: 11A Đường số 02, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 11a, Street No 02, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/02/2022

Công Ty TNHH SKD Trading
Mã số thuế:

0317157747

 Điện thoại:

02278151197

Địa chỉ: 32 Nguyễn Trung Nguyệt, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 32 Nguyen Trung Nguyet, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Manufacture of wearing apparel, except fur apparel)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/02/2022

Công Ty Cổ Phần May Mặc - Xuất Nhập Khẩu Master VN
Mã số thuế:

0317156327

 Điện thoại:

0911649110

Địa chỉ: Số 11 Đường số 61, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 11, Street No 61, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Wholesale of textiles, clothing, footwear)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/02/2022

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản 245
Mã số thuế:

0317161133

 Điện thoại:

0907174940

Địa chỉ: 778 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 778 Nguyen Duy Trinh, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/02/2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nhà Hàng Khách Sạn Hoa Mai
Mã số thuế:

0317164060

 Điện thoại:

0925064803

Địa chỉ: 27 Đường 16, khu phố 1, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27, Street 16, Quarter 1, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/02/2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nhà Hàng Khách Sạn Phố Xưa
Mã số thuế:

0317164800

 Điện thoại:

0902285716

Địa chỉ: 17 Đường 17, khu phố 1, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 17, Street 17, Quarter 1, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/02/2022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tư Vấn Bãi Xe 39 Phú Hữu
Mã số thuế:

0317165265

 Điện thoại:

0907097339

Địa chỉ: 632 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 632 Nguyen Duy Trinh, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/02/2022

Công Ty TNHH Tiếp Vận Hitachi
Mã số thuế:

0317168805

 Điện thoại:

0249507561

Địa chỉ: Số 28 đường số 10, Khu phố 1, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 28, Street No 10, Quarter 1, Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Freight transport by road)

Phường Bình Trưng Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/02/2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp