Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Thọ- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Bình Thọ- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 1,242 Doanh nghiệp tại Phường Bình Thọ- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Nhân Văn
Mã số thuế:

0317579900

Địa chỉ: 156/8 Võ Văn Ngân, Khu Phố 1, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 156/8 Vo Van Ngan, Quarter 1, Binh Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic and telecommunications equipment and supplies)

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Xây Dựng Hằng Hùng Phát
Mã số thuế:

0317577614

 Điện thoại:

0906102491

Địa chỉ: 156/8 Võ Văn Ngân, Khu Phố 1, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 156/8 Vo Van Ngan, Quarter 1, Binh Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 11 - 2022

Công Ty Cổ Phần Enterpower
Mã số thuế:

0317571394

Địa chỉ: 14A, Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14a, Thong Nhat, Binh Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Du Lịch New Style
Mã số thuế:

0317562939

 Điện thoại:

0932748414

Địa chỉ: 117 Dân Chủ, khu phố 2, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 117 Dan Chu, Quarter 2, Binh Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna and steam baths, massage and similar health care services (except sport activities))

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Cẩm Tú Clinic
Mã số thuế:

0317561029

 Điện thoại:

0943086186

Địa chỉ: 100E/24 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 100e/24 Dang Van Bi, Binh Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other service activities n.e.c)

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Thương Mại PTS
Mã số thuế:

0317539520

Địa chỉ: 104 Đặng Văn Bi, Khu phố 2, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 104 Dang Van Bi, Quarter 2, Binh Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Diễm Tuyết
Mã số thuế:

0317541294

Địa chỉ: 8 Thống Nhất, Khu phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 8 Thong Nhat, Quarter 4, Binh Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Land transport of passengers by urban or suburban transport systems (except via bus))

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tùng Ấn
Mã số thuế:

0317537682

 Điện thoại:

0876604167

Địa chỉ: 9 Thống Nhất, Khu phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9 Thong Nhat, Quarter 4, Binh Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of textiles, knitting yarn, sewing thread and other fabrics in specialized stores)

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Đặng
Mã số thuế:

0317537259

Địa chỉ: 40/1 Đường số 11, Khu phố 1, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 40/1, Street No 11, Quarter 1, Binh Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Uyên Võ
Mã số thuế:

0317535734

 Điện thoại:

0908608520

Địa chỉ: 8 Thống Nhất, Khu phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 8 Thong Nhat, Quarter 4, Binh Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác (Other land transport of passenger)

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trường Nhi
Mã số thuế:

0317534804

 Điện thoại:

0876604271

Địa chỉ: 9 Thống Nhất, Khu phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9 Thong Nhat, Quarter 4, Binh Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê xe có động cơ (Renting and leasing of motor vehicles)

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyệt Mai
Mã số thuế:

0317535212

 Điện thoại:

0917068259

Địa chỉ: 40/1 Đường số 11, Khu phố 1, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 40/1, Street No 11, Quarter 1, Binh Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and metal ores)

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25 - 10 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp