Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đa Kao- Quận 1- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Đa Kao- Quận 1- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 13,148 Doanh nghiệp tại Phường Đa Kao- Quận 1- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Zehong Vietnam Supply Chain
Mã số thuế:

0318324091

 Điện thoại:

0862730720

Địa chỉ: Tầng 06 - P601 (Phía trước) Tòa nhà NNC, 16BÌS Nguyễn Đình Chiều, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6th Floor, P601 (Phia TRUOC), NNC Building, 16bis Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food)

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty TNHH DV Tổng Hợp Giao Nhận Vận Tải An Phú
Mã số thuế:

0318319221

 Điện thoại:

02036243167

Địa chỉ: Tầng 1, 289 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, 289 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng Lê Anh
Mã số thuế:

0318323309

 Điện thoại:

0903879404

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Vạn Lợi Building, số 207ANguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Ground Floor, Van Loi Building Building, No 207anguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty TNHH TM DV Nhà Hàng Khách Sạn Diên Hồng
Mã số thuế:

0318316830

 Điện thoại:

0813586935

Địa chỉ: Tầng 1, Số 289 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, No 289 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Minh Tường
Mã số thuế:

0318316848

 Điện thoại:

0813586935

Địa chỉ: Tầng 1, Số 289 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, No 289 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 2 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp