Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bến Nghé- Quận 1- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Bến Nghé- Quận 1- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 17,864 Doanh nghiệp tại Phường Bến Nghé- Quận 1- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Vina.Ip
Mã số thuế:

0318323330

 Điện thoại:

0979899099

Địa chỉ: Tầng 14số65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14so65 Floor Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other professional, scientific and technical activities)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty Cổ Phần Y Học Chẩn Đoán Imedical
Mã số thuế:

0318322425

Địa chỉ: L18-11-13, Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: L18-11-13, 18th Floor, Vincom Center Dong Khoi Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Minh Lai & Associates
Mã số thuế:

0318322231

 Điện thoại:

02873028100

Địa chỉ: Phòng 26, Tầng 21, Tháp 2 Saigon Centre, Số 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Address: Zoom 26, 21th Floor, Thap 2 Saigon Centre, No 67 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Hrleads Việt Nam
Mã số thuế:

0318318041

 Điện thoại:

02977690736

Địa chỉ: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: L17-11, 17th Floor, Vincom Center Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Educational support services)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Phương Quang Bình
Mã số thuế:

0318315435

 Điện thoại:

02589147330

Địa chỉ: Tòa nhà SaiGon Centre, Tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Saigon Centre Building, Thap 2, 67 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 2 - 2024

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ 2KVN
Mã số thuế:

0318318820

 Điện thoại:

0933330011

Địa chỉ: L10-06, Tầng 10, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: L10-06, 10th Floor, Vincom Center Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of motor vehicle part and accessories)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 2 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp