Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bến Thành- Quận 1- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Bến Thành- Quận 1- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 5,714 Doanh nghiệp tại Phường Bến Thành- Quận 1- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Universal Capital Group
Mã số thuế:

0318161947

Địa chỉ: Văn phòng 3206, Block A, Bitexco Financial, Số 45 Đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: Van Phong 3206, Block A, Bitexco Financial, No 45, Ngo Duc Ke Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Activities auxiliary to finance n.e.c)

Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14 - 11 - 2023

Công Ty TNHH May Boutique
Mã số thuế:

0318149354

 Điện thoại:

02968557866

Địa chỉ: 23 lưu văn lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 23 Luu Van Lang, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail sale of clothing, footwear and leather articles in specialized stores)

Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 8 - 11 - 2023

Công Ty TNHH Lanam
Mã số thuế:

0318150127

 Điện thoại:

0906945045

Địa chỉ: Số 148 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 148, Nam Ky Khoi Nghia Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate activities with own or leased property)

Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 8 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp