Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Nguyễn Thái Bình- Quận 1- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Nguyễn Thái Bình- Quận 1- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 3,428 Doanh nghiệp tại Phường Nguyễn Thái Bình- Quận 1- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Trang Thiết Bị Bảo Hộ Lao Động Trường Phát Sài Gòn Việt Nam
Mã số thuế:

0318166222

Địa chỉ: Số 344 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 344 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15 - 11 - 2023

Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Thương Mại Phước Thành
Mã số thuế:

0318156591

Địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9th Floor, TNR Building, 180-192 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưa có thông tin (No information)

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10 - 11 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp