Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hồng Hà- Huyện Đan Phượng- Hà Nội

Ảnh về Doanh nghiệp tại Xã Hồng Hà- Huyện Đan Phượng- Hà Nội
Hiện tại có 105 Doanh nghiệp tại Xã Hồng Hà- Huyện Đan Phượng- Hà Nội được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Và Gia Dụng Smart Basic Filter
Mã số thuế:

0110211934

Địa chỉ: Số nhà 13, đường Đồng Tiên Tân, Cụm 9, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: No 13, Dong Tien Tan Street, Cluster 9, Hong Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 20 - 12 - 2022

Hợp Tác Xã Long Trường Tửu
Mã số thuế:

0110138184

 Điện thoại:

0979887319

Địa chỉ: Số 19, ngõ 43, đường Cổng Tây, cụm 4, Xã Hồng Hà , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: No 19, Lane 43, Cong Tay Street, Cluster 4, Hong Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Distilling, rectifying and blending of spirits)

Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 4 - 10 - 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Tạo Và Dạy Nghề Edugold
Mã số thuế:

0110049287

 Điện thoại:

02569261757

Địa chỉ: Số 16, Ngách 64, Ngõ 35, Đường bãi Tiên Tân, Cụm 7, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 16, Alley 64, Lane 35, Bai Tien Tan Street, Cluster 7, Hong Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Educational support services)

Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2022

Công Ty TNHH Kiến Trúc & Xây Dựng Kasca
Mã số thuế:

0110060435

 Điện thoại:

0819951102

Địa chỉ: Số nhà 18, Xóm Nam, Cụm 1, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 18, Nam Hamlet, Cluster 1, Hong Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 14 - 7 - 2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Bị Máy Móc Đại Cường Việt Nam
Mã số thuế:

0110091313

 Điện thoại:

02379626668

Địa chỉ: Số 11, Cụm 8, Thôn Tiên Tân, Xã Hồng Hà , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: No 11, Cluster 8, Tien Tan Hamlet, Hong Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 15 - 8 - 2022

Công Ty TNHH Hội Nhập Và Phát Triển Hoàng Kim
Mã số thuế:

0110046737

 Điện thoại:

0975555938

Địa chỉ: Số 15, ngõ 5 đường Bãi Tiên Tân 1, cụm 9 Tiên Tân, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 15, Lane 5, Bai Tien Tan 1 Street, 9 Tien Tan Cluster, Hong Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food service activities)

Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 30 - 6 - 2022

Công Ty Cổ Phần Thương Mại, Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Phúc
Mã số thuế:

0110016612

 Điện thoại:

(0203) 8262625

Địa chỉ: Số nhà 70 đường Hồng Hà, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 70, Hong Ha Street, Hong Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Electrical installation activities)

Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 1 - 6 - 2022

Công Ty Cổ Phần All Land
Mã số thuế:

0109901605

 Điện thoại:

0904558319

Địa chỉ: Số nhà 169 đường Hồng Hà, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 169, Hong Ha Street, Hong Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 28 - 1 - 2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Ango
Mã số thuế:

0109999608

 Điện thoại:

0921471058

Địa chỉ: Số 71, ngách 63, ngõ 52 đường Bãi Tiên Tân, cụm 9, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 71, Alley 63, Lane 52, Bai Tien Tan Street, Cluster 9, Hong Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 17 - 5 - 2022

Công Ty TNHH Bamboo Vina
Mã số thuế:

0109758659

 Điện thoại:

0248888878

Địa chỉ: Số 12 ngách 15 ngõ 16 đường Bãi Tiên Tân, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội
Address: No 12, Alley 15, Lane 16, Bai Tien Tan Street, Hong Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products)

Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 29 - 9 - 2021

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Ango
Mã số thuế:

0109999608

Địa chỉ: Số 71, ngách 63, ngõ 52 đường Bãi Tiên Tân, cụm 9, Xã Hồng Hà , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: No 71, Alley 63, Lane 52, Bai Tien Tan Street, Cluster 9, Hong Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Real estate agent, consultant activities;)

Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 17 - 5 - 2022

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Công Thành
Mã số thuế:

0109986454

 Điện thoại:

0983980259

Địa chỉ: Cụm 9, Xã Hồng Hà , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: Cluster 9, Hong Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng (Manufacture of cutlery, hand tools and general)

Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 5 - 5 - 2022

Công Ty Cổ Phần Tuệ Tâm Phát
Mã số thuế:

0109979369

 Điện thoại:

0982795899

Địa chỉ: Số nhà 33, Đường Cổng Đông, Xã Hồng Hà , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: No 33, Cong Dong Street, Hong Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction installation equipments)

Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ngày thành lập: 27 - 4 - 2022

1 2 3 4 5 6 Tiếp