Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Hưng Hòa B- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Bình Hưng Hòa B- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 5,062 Doanh nghiệp tại Phường Bình Hưng Hòa B- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Bao Bì Trọng Thoa
Mã số thuế:

0317748549

Địa chỉ: 115 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 115 Nguyen Thi Tu, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thịnh Phát
Mã số thuế:

0317746277

Địa chỉ: 127 Đường 5C, Khu dân cư Vĩnh Lộc B, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 127, 5C Street, Vinh Loc B Residential Area, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Vinh Huy
Mã số thuế:

0317741800

Địa chỉ: Số 354/24A Đường Quốc Lộ 1, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No 354/24a, Highway 1, Quarter 3, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Manufacture of prepared animal, fish, poultry feeds)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Titan Logistics
Mã số thuế:

0317744600

Địa chỉ: 193/17/3 Đường số 06, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 193/17/3, Street No 06, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Điện Onepower
Mã số thuế:

0317741769

Địa chỉ: 11/10A Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 11/10a, Street No 10, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other manufacturing n.e.c)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Weh
Mã số thuế:

0317741335

Địa chỉ: 151/34/4/32A Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 151/34/4/32a Lien Khu 4-5, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Nhân Lực & Dịch Vụ Hương Sơn
Mã số thuế:

0317739907

Địa chỉ: 118/37/2b Liên khu 5-6, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
Address: 118/37/2B Lien Khu 5-6, Quarter 8, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Activities of employment placement agencies)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17 - 3 - 2023

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ T&T
Mã số thuế:

0317740074

Địa chỉ: 338/3 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 338/3 Lien Khu 4-5, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thiết Kế Nội Thất - Kiến Trúc - Xây Dựng Into
Mã số thuế:

0317739946

Địa chỉ: 53/176/30/23 đường số 4, khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 53/176/30/23, Street No 4, Quarter 5, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Mộc Nguyễn Tuân
Mã số thuế:

0317739174

Địa chỉ: 59 Đường A8, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 59, A8 Street, Vinh Loc Residential Area, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Nội Thất Thời Đại Furniture
Mã số thuế:

0317736688

 Điện thoại:

0907098101

Địa chỉ: 199 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Address: 199 Lien Khu 4-5, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design activities)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Thương Mại Whoopi
Mã số thuế:

0317736254

Địa chỉ: 85/67/5 Đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 85/67/5, Binh Thanh Street, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Wholesale of textiles, clothing, footwear)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16 - 3 - 2023

Công Ty TNHH Lyna Beauty & Cosmetics
Mã số thuế:

0317737219

 Điện thoại:

0932094940

Địa chỉ: 17/18/28B Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Address: 17/18/28B Lien Khu 5-6, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household products)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16 - 3 - 2023

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp