Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Trị Đông- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Bình Trị Đông- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 4,017 Doanh nghiệp tại Phường Bình Trị Đông- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Đoàn Thịnh Phát
Mã số thuế:

0318322908

 Điện thoại:

02962150882

Địa chỉ: 285/7ALÔ Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 285/7a, Lot Van Quoi, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Technical testing and analysis)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 3 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp