Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Trị Đông B- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường Bình Trị Đông B- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 5,007 Doanh nghiệp tại Phường Bình Trị Đông B- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thiết Bị Và Công Nghệ Hưng Phúc
Mã số thuế:

0318588584

Địa chỉ: 187 Đường số 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 187, Street No 3, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Electrical installation activities)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Quán Tuấn
Mã số thuế:

0318546707

 Điện thoại:

0906604119

Địa chỉ: 434 Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 434, Ten Lua Street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Manufacture of furniture)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Năng Lượng Thủy Vân
Mã số thuế:

0318546898

 Điện thoại:

0968945439

Địa chỉ: 221 đường số 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 221, Street No 3, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 4 - 7 - 2024

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Cip
Mã số thuế:

0318545277

 Điện thoại:

0281900989891

Địa chỉ: 72 - 72A Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 72 - 72a Vanh Dai Trong, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural and engineering activities and related technical consultancy)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 3 - 7 - 2024

Công Ty TNHH Đầu Tư Tradevnstock Group
Mã số thuế:

0318537614

 Điện thoại:

02274369054

Địa chỉ: 643 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 643 Ten Lua, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Wholesale of textiles, clothing, footwear)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Calumnite Sa BGL
Mã số thuế:

0318537526

 Điện thoại:

0928753506

Địa chỉ: SỐ174 đường số 1, Khu Đô Thị Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: So174, Street No 1, Ten Lua Urban Area, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machinery and equipment n.e.c)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hớt Tóc Ngọc Hằng
Mã số thuế:

0318537276

 Điện thoại:

0912113114

Địa chỉ: Số 234 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 234 Tran Van Giau, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hairdressing and other beauty treatment)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 6 - 2024

Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Bình Tâm
Mã số thuế:

0318529860

 Điện thoại:

0784406816

Địa chỉ: 317 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 317, Street No 5, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Manufacture of wearing apparel, except fur apparel)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25 - 6 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp