Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 4- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Ảnh về Doanh nghiệp tại Phường 4- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh
Hiện tại có 5,486 Doanh nghiệp tại Phường 4- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh được cập nhật trên doanhnghiep.me
Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Đông Tây 888
Mã số thuế:

0317590936

Địa chỉ: 27A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27a Hoang Viet, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals)

Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 1 - 12 - 2022

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Tân Phú An
Mã số thuế:

0317585284

Địa chỉ: A5.08 Tòa nhà Republic, 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A5.08, Republic Building, 18e Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other manufacturing n.e.c)

Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Phúc Gia Trần
Mã số thuế:

0317581635

Địa chỉ: 99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 99 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy)

Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Khai Thác Vật Liệu Xây Dựng Kim Cát
Mã số thuế:

0317579604

Địa chỉ: 437 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 437 Hoang Van Thu, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesle of construction materials, installation)

Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 11 - 2022

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Hàng Hóa Aionia
Mã số thuế:

0317579594

Địa chỉ: 49/8 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 49/8 Hoang Viet, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c)

Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 11 - 2022

Công Ty TNHH T & T Air Cargo Transport
Mã số thuế:

0317579805

 Điện thoại:

0909601917

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà SCSC, 30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 5, SCSC Building, 30 Phan Thuc Duyen, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other transportation support activities)

Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23 - 11 - 2022

Công Ty TNHH Tổng Hợp Cơ Khí Thanh Quang
Mã số thuế:

0317575430

Địa chỉ: Tầng 5, Số 16-18, Đường Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5th Floor, No 16-18, Xuan Dieu Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Machining; treatment and coating of metals)

Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21 - 11 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp